Báo giá làm bảng quảng cáo khổ lớn ngoài trời giá rẻ
Báo giá làm bảng quảng cáo khổ lớn ngoài trời giá rẻ
Dịch vụ thiết kế và thi công biển bảng (thi công biển quảng cáo) - bảng quảng cáo cỡ lớn (Pano, pa nô, billboard) là một loại hình đặc biệt, với kích cỡ rất lớn, không đơn thuần như các biển quảng cáo - bảng quảng cáo thông dụng khác, có kích thước từ khoảng 50m2 (bảng quảng cáo trong nội thành)...